KARSJÖ BYALAG INFORMERAR

Fackeltåg 31 december

Är tyvärr inställt

Dessverre så arrangerar inte byalaget fackeltåg vid nyårsafton p.g.a. av den ökade spridningen av Covid-19

Mer info på facebook: "Karsjö byalag"