KARSJÖS HISTORIA

 

De tidigaste noteringarna om Karsjö i skrifter är daterade till 1535, emellertid finns ett Härbre i Karsjö där den undre delen av härbret, vid en dendrokronologisk undersökning är daterat till början på 1500-talet. Många av timmerstockarna är daterade till 1510, då var Gustav Wasa 10 år, tanken svindlar. Mer om Karsjös historia kan du läsa om i ”Järvsöbyarna 13”Karsjö som säljs av Karsjö byalag och Järvsö hembygdsförening.

 

 

Några stolpar från Karsjös modernare historia.

 

• Järnvägen

Norra stambanan drogs genom trakten på 1870-talet och Karsjö station öppnades 1879. Ångloken fick vattenpåfyllnad vi den så kallade SJ-källan fram till att järnvägen elektrifierades 1936. Stationen stängdes 1970 p.g.a. för få resande och för lite gods.

 

•Post

I oktober 1879 inrättades Karsjö poststation i stationshuset byggt 1878. 17 föreståndare skulle byns poststation ha innan den stängdes den 31 mars 1961.

 

• Elektricitet

Karsjö fick elektricitet 1918. Det var Söderomåsens kraft AB levererade strömmen. När strömmen uteblev sa ”Jon-Kals” Jonas att det sörar i tuben (vattnet frös i tuben) och fick då till svar: ”Men det sörar inte i bläckhornet när du ska skriva ut räkningar”.

 

• Telefon och telegraf

Telegraf fanns på järnvägsstationen redan när den öppnades 1879 och telefon kom till byn runt 1900. Växelstationen sköttes under lång tid av Beda Jansson i det hus som kom att kallas Växeln (”Beda på växeln”). Beda brukade enligt Pallars- Einar lyssna på samtalen. En gång när han talade i telefon och man började komma in på ett känsligt ämne, varnade Einar:”tänk på att Beda säkert sitter och lyssnar” varpå Beda snabbt svarar ”nä de gör ja inte alls!” Bedas make körde mjölkbil. När telefonin automatiserades ca 1959, fick byn en gammal blykabel, som efter vad det senare visade sig hade ett litet hål, stort som ett knappnålshuvud. Därför kunde alla i byn lyssna på varandras samtal när det var regnväder.

 

• Föreningsliv

Exempel på föreningar som funnits i byn är, Tempellogen No 663 Karsjö Wapen, Barntemplet Karsjö framtid, Karsjö Allmänna Gymnastikförening, Karsjö Hembygdsförening och Karsjö bastuförening.

 

Den mest kända är nog Karsjöförbundet  som ni kan läsa mer om i byaboken nr 13. I mitten av 2000-talet tog Ingar Hirseland initiativ till projektet ”Gårdarna i Karsjö” där Byborna inbjöds till de dominerande gårdarna i byn där man pratade om gårdarnas historia. Detta blev upprinnelsen till en nystart av Karsjö byförening som varit sovande i många år. 2005 reste den sej ur askan och blev Karsjö byalag.

 

www.karsjo.eu