Styrelsen för Karsjö byalag

Föreningens styrelse utses av årsmötet och består av sju ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet och de övriga posterna utses inom styrelsen vid konstituerande möte. Valberedning utses av årsmötet.

Efter årsmötet den 23 mars 2024 och efterföljande konstituerande styrelsemöte ingår följande personer i föreningens styrelse:

Ordförande: Dan Lucas,

Vice ordförande: Catharina Wedholm

Sekreterare: Erik Olsson

Kassör: Christina Persson

Ledamöter: Martin Kihlström, Gunnar Lundkvist och Thomas Pettersson.

I valberedningen inför årsmötet 2025 ingår Gunnel Nilsson och Maria Nyhammar.

Kontakta styrelsen