LYSNATTA DEN 31 AUGUSTI, 2024

PUBKVÄLL OCH LYSNATTA!

Karsjö byalag arrangerar en pubkväll i samband med Lysnatta den 31 augusti!

Välkomna hem till Erik och Maria, Karsnäs 2.

Mer information läggs ut senare, se Facebookgruppen Karsjö byalag