Röjardagen!

I år är Röjardagen den 17 juni. Vi samlas vid badstranden klockan 9 där vi fördelar arbetsuppgifter som är Badstranden, Linviksuddrn, Vandringsleden samt stigen ut mot Karsnäs udde.Röjardagen är gemensam för Järvsös byar.

Deltagare erbjuds en enklare lunch; beställning tas upp vid badstranden.Det går också att anmäla dig till den fest som arrangeras på Stene gård klockan 17:30 samma dag. Byombud för Karsjö är Sigurd Olsson 070-2485634.

välkomna

Styrelsen Karsjö Byalag