Verksamhetsberättelse 2022

Karsjö Byalag hade vid utgången av 2022 119 betalande medlemmar.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Dan Lucas (ordförande), My Fransson (sekreterare), Christina Persson (kassör), Isak Andersson, Lena Aune, Erik Olsson, Sara Hillert och Helena Woxby. 

My Fransson lämnade styrelsen i samband med årsmötet och ersattes efter beslut på årsmötet av Lena Aune.

Revisorer för verksamhetsåret har varit Harald Kalling och Margareta Andersson. Valberedning är Birgitta Helmersson och Gunnel Nilsson.

Styrelsen har hållit sammanlagt sex möten under året, två innan årsmötet och fyra därefter. 

Årsmötet hölls den 23 april hos Sven och Sara Hillert (Kolonin). Bland många andra punkter antog årsmötet reviderade stadgar för byalaget. Mötet avslutades med avtackning av My Fransson.

Verksamhetsåret innebar att vi kunde lämna de restriktioner som styrelsen ansett varit nödvändiga på grund av pandemin.

Vi kunde därmed än en gång bjuda in till traditionsenliga Karsjö Marknad på Kristi Himmelsfärdsdagen, som hölls den 26 maj.

Röjardagen den 18 juni var välbesökt. Badstranden rensades från sly och skräp och bryggorna kom på plats. Ett grupp röjde längs vandringsleden och andra röjde stigen till Karsnäsudden.

Byalaget kunde också än en gång bjuda in till firande på midsommarafton på ängen ovanför badstranden.

Under början av året arbetade styrelsen med ansökan om att få bygdemedel (”Vindkraftpengar”) till Karsjö-Offerbergs vandringsled. I maj resulterade det i att vi fick 20 000 kronor. Under våren och sommaren markerades leden, röjning och markbearbetning genomfördes. Stolpar och skyltar sattes upp och i september stod leden klar. Vi har även beställt och köpt in ytterligare kompletterande stolpar och skyltar. Syftet är att sätta upp dessa under 2023 för att på så sätt förbättra markeringen.

Under sommarens fotbolls-EM för damer hyrde byalaget en storbilds-TV som sattes upp i Olsgård. Inför inledningsmatchen arrangerades också en välbesökt och uppskattad smörrebrödsbuffé.

Föreningens medlemstidning, Karsjöbladet har kommit ut med två nummer under året, nummer 33 i maj och nummer 34 i november.

Året slutade med fackeltåget på nyårsafton som gick från vägskälet vi motellet till Olsgård där byalaget bjöd på glögg och tilltugg. 

Vi har varit i kontakt med X-trafik om utökade kvällsturer genom vår by men fick beskedet att detta inte är prioriterat.

I övrigt har styrelsen försökt hålla sig informerad om utvecklingen i bygden. 

Styrelsen för Karsjö Byalag